Przyrodnicza edukacja dla dzieci i młodzieży

Polityka prywatności

Przyroda i JA dba o Wasze dane osobowe, a od 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (często znane jako „GDPR” lub „RODO”). W związku z tym mamy obowiązek zatroszczyć się, ale też wyjaśnić w jaki sposób przetwarzane są Wasze dane osobowe w naszym serwisie.

To jest ważne

Dla Przyroda i JA Państwa dane osobowe nie są istotną częścią działalności i nie mamy wobec nich złych zamiarów. Przyroda i JA prowadzi działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Nie sprzedajemy danych naszych widzów i czytelników, nie prowadzimy wysyłki mailingowej. Państwa dane osobowe są w naszym serwisie przy okazji. Umożliwia to Państwu np. komentowanie wpisów na naszych stronach, pozwala Wam kontaktować się z nami w social mediach lub mailem. To istotne aspekty działalności całego serwisu internetowego, z których trudno zrezygnować. Dlatego posiadamy politykę prywatności zgodną z wymogami RODO.

Ważne jest to, że w to Państwo w znacznym stopniu decydujecie o zakresie danych, jakie nam udostępnicie i czy w ogóle chcecie je udostępnić.

Zgodnie z wymogami prawnymi wskazujemy w polityce zakres danych osobowych, jakie musimy przetwarzać jako serwis, w jakim celu to robimy oraz jak planujemy się zabezpieczać, abyście mogli korzystać z Przyroda i JA będąc przekonanymi o ochronie Waszej prywatności.

 

Administrowanie danymi

Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji i Rozwoju Justyna Skowrońska-Ciołek z siedzibą we Wrocławiu przy al. Lipowej 25/5, NIP – 8942540120, REGON – 932937797. Adres e-mail: biuro@PrzyrodaiJA.pl

 

Inne definicje

Portal – serwis internetowy Przyroda i JA (działający pod adresem PrzyrodaiJA.pl)

Cookies – niewielkie pliki zapisujące dane ustawień strony (np. język), logowania itp., przechowywane dzięki przeglądarce,

Widz i Czytelnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną zapoznająca się z treścią Portalu

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu, w myśl art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Zbieranie danych osobowych

Przyroda i JA (Centrum Edukacji i Rozwoju Justyna Skowrońska-Ciołek) zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Przyroda i JA (Centrum Edukacji i Rozwoju Justyna Skowrońska-Ciołek) nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Przyroda i JA (Centrum Edukacji i Rozwoju Justyna Skowrońska-Ciołek) nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

Przyroda i JA (Centrum Edukacji i Rozwoju Justyna Skowrońska-Ciołek) zbiera następujące dane osobowe użytkowników, o ile ci zdecydowali się na ich podanie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane te zbierane i przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania dot. usług edukacyjnych oferowanych przez Przyroda i JA.

Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne: nie będą wykorzystywane do mailingu lub wydawane osobom postronnym, z wyjątkiem organów ścigania lub innych przewidzianych prawem sytuacji, w których jesteśmy zmuszeni wydać dane osobowe.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Przyroda i JA (Centrum Edukacji i Rozwoju Justyna Skowrońska-Ciołek), w szczególności w celu czytania artykułów i publikacji, komunikowania się z nami za pośrednictwem poczty e-mail oraz social mediów.

Po wyrażeniu przez Państwa zgody dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych: w tym na profilowanie i w celach analitycznych, jak również do wykorzystywania plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania i wyświetlania strony.

Dodatkowo, Państwa dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do Waszych zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Przyroda i JA (Centrum Edukacji i Rozwoju Justyna Skowrońska-Ciołek).

Na koniec, Państwa dane mogą być również przetwarzane w trakcie wydarzeń incydentalnych, takich jak np. udział w konkursach, na zasadach przetwarzania danych osobowych określonych bezpośrednio w regulaminach tych wydarzeń.

 

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Jeśli przetwarzane są dane osobowe w związku z korzystaniem przez użytkowników z Portalu, mogą istnieć różne rodzaje podstaw prawnych tego przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Dane przetwarzane są między innymi wg poniższych:

– podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych jest Państwa całkowicie dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

– w celu dopasowania treści Portalu, sklepów, i innych funkcjonalności do Państwa zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, i udoskonalenia usług Przyroda i JA (Centrum Edukacji i Rozwoju Justyna Skowrońska-Ciołek) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora);

– niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych (6 ust. 1 lit. c RODO);

Prosimy o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych oraz poczty elektronicznej informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie, pochodzeniu etnicznym, Państwa poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). Podanie takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie jednoznaczne z udzieleniem wyraźnej zgody na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Jednocześnie informujemy, że „Zgoda” w myśl interpretacji RODO to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.  RODO posługuje się pojęciem „okazania woli”, takie określenie ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w kontekście motywu 32 preambuły RODO, gdzie wskazano że zgoda może polegać na : (1) zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, (2) wybraniu przyciski „wyrażam zgodę” w stosownym miejscu komunikatu prezentującego wstępne założenia polityki cookies i polityki prywatności; (4) na wyborze ustawień technicznych przeglądarki internetowej, a także na (5) innym oświadczeniu lub zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała zaproponowane przetwarzanie jej danych osobowych. W związku z powyższym, kiedy dobrowolnie podajecie na łamach Portalu lub w korespondencji swoje dane osobowe na przykład w formie zapytania wysłanego za pomocą poczty elektronicznej, uzyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie podanych nam danych osobowych.

 

Czas trwania przetwarzania danych osobowych

Czas ten jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Nie będziemy przetwarzali danych osobowych dłużej, niż wynika to z podstawy prawnej:

  • będziemy przetwarzali dane tylko do momentu wycofania zgody przez użytkownika w przypadku przetwarzania danych, które takiej zgody wymagają;
  • jeżeli Przyroda i JA (Centrum Edukacji i Rozwoju Justyna Skowrońska-Ciołek) przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych (np. nasze statystyki), wówczas okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu, jeśli sprzeciw taki zgodnie z przepisami przysługuje;
  • jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymuszone jest przez obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

 

Udostępnianie danych osobowych

Musimy udostępniać dane osobowe w celu niezbędnym do realizacji pewnych usług, podmiotom współpracującym z nami od strony administracyjnej (np. nasi pracownicy, księgowość), technologicznej (np. Google, Facebook, Twitter), reklamowej czy usługowej, ponieważ w ten sposób możemy wydajnie i efektywnie prowadzić działalność oraz Portal. Każdy ze wspomnianych podmiotów otrzymuje minimum wymaganych danych osobowych do realizacji danej usługi. Współpracujemy z podmiotami, które stosują aktualne, dostosowane do RODO zasady przetwarzania danych osobowych, spełniając kryterium tzw. Zaufanych Partnerów. Część danych osobowych może być przekazywana poza Europejski Obszar Gospodarczy – wynika to ze zlokalizowania centrów przetwarzania danych tych firm, zawsze jednak zgodnie z unijnym zasady przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w oparciu o tzw. standard Privacy Shield.

Zbieramy dane różnego rodzaju, ale ich udostępnianie podmiotom zewnętrznym nie ma charakteru kompleksowego. Dotyczy umotywowanego konkretnym celem zakresu danych. Na przykład nasz pracownik odpowiadający na maile od czytelników widzi z jakiego adresu e-mail otrzymaliśmy dany list, ale nie wie jaki system operacyjny posiada nadawca, choć takie informacje potrafi wywnioskować nasz system statystyk internetowych. Czytelnik może za pośrednictwem naszego serwisu udostępnić artykuł w serwisie Facebook, ale nie powiemy Facebookowi jaki jest jego e-mail i jakie komentarze pisał w naszym serwisie. I tym podobne.

 

Państwa prawa

Chcemy, aby podczas korzystania z Przyroda i JA, czuli się Państwo bezpieczni i chronieni. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w temacie Waszych danych osobowych wykorzystywanych na łamach Portalu – e-mail biuro@PrzyrodaiJA.pl

Przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do usunięcia Państwa danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  • prawo do sprostowania Państwa danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”)

Przyroda i JA wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku. Używamy informacji zapisanych w cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu lepszego dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej np. Google Chrome, można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.

Ma to miejsce stosunkowo rzadko, gdyż nie jest to typowa praktyka, ale nasi Zaufani Partnerzy mogą korzystać z tzw. targetowania i profilowania, czyli zautomatyzowanego sposobu przetwarzania danych osobowych służącego monitorowaniu preferencji, zainteresowań, lokalizacji, zachowania naszych czytelników do celów reklamowych. Dlatego poprosiliśmy Państwa o zaakceptowanie polityki cookies podczas pierwszego wejścia na naszą stronę internetową Przyroda i JA. Akceptacja naszej polityki cookies jest ze względów natury technologicznej warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu. Alternatywnie możecie Państwo samodzielnie zablokować „ciasteczka” w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dn. 25.05.2018 r.

.
Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem
Konfucjusz (Kong Fuzi)